Info voor hulpverleners en naasten

We zijn zelf geen hulp- of  zorgverleners, maar houden wel graag contact met de regionale zorg- en welzijnssector, zodat we elkaar wederzijds kunnen informeren en versterken.  Ook andere organisaties, bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of aanbieders van activiteiten, kunnen een bijdrage leveren aan herstel. Mocht u of uw organisatie ook  interesse hebben in onze activiteiten, dan nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen. Wij hebben ook informatiemateriaal beschikbaar dat u kunt verspreiden.

Info voor naasten

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren. Je kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jouw van toepassing zijn. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.